Ploché kolektory Regulus

Ploché slnečné kolektory sú vhodné pre solárne systémy pre prípravu OPV, ohrev bazénov a podporu vykurovania. Vzhľadom k svojej jednoduchej konštrukcii, sú lacnejšie ako trubicové vákuové kolektory, ale ich účinnosť je oproti trubicovým kolektorom nižšia, hlavne pri nízkych vonkajších teplotách a zníženej intenzite slnečného žiarenia. Montáž kolektorov sa rieši sadou pre uchytenie a prepojenie, pripojenie kolektorov sadou pre pripojenie. Pre každý typ kolektora sú sady špecifické. Uchytenie kolektorového poľa na strechu objektu sa najčastejšie rieši pomocou štandardizovaných hákov a držiakov, ktoré sa dajú použiť pre väčšinu typov používaných krytín. Konkrétne technické informácie - rozmery, krivky účinnosti, koeficienty účinnosti a ďalšie parametre sú k dispozícii u konkrétnych kolektorov a v sekcii na stiahnutie. U plochých kolektorov Regulus používame dva základné typy vnútornej konštrukcie kolektorov. Prvým typom sú tzv. „lýrové“, viď obrázok. Nemrznúca kvapalina je do kolektora privádzaná spodnou ležatou rozvodnou rúrkou, z ktorej sa kvapalina rozdeľuje do jednotlivých zvislých rúrok, ktoré sú priamo navarené na absorbéri. Kvapalina, ktorá pretečie zvislými rúrkami, je privádzaná do hornej ležatej zbernej rúrky a tou je odvádzaná z kolektora. Kolektory sa navzájom pripájajú tzv. sérioparalelným zapojením, ktoré umožňuje spojiť do jedného poľa až 8 kolektorov, bez toho aby sa zvyšovala tlaková strata kolektorov a bolo nutné použiť silné obehové čerpadlo. Druhým používaným typom vnútornej konštrukcie plochého kolektora je tzv. „dvojlýra“, viď obrázok. Kolektor je rozdelený na 2 hydraulické polovice, jednou polovicou prúdi kvapalina smerom k dolnej časti kolektora, kde je zbernou vodorovnou trubicou prevádzaná do druhej polovice kolektora, v ktorej kvapalina prúdi nahor k výstupu kolektora. Kolektory sa spájajú do sériového zapojenia - výstup z jedného kolektora je vstupom druhého kolektora.
Výhodou tohto zapojenia je možnosť dosiahnutia veľkého teplotného rozdielu medzi vstupnou teplotou kvapaliny do kolektorového poľa a výstupnou teplotu kvapaliny z kolektorového poľa. To môže byť výhoda v systémoch, kde je požiadavka na rýchle dosiahnutie vyššej výstupnej teploty kolektorov. Vyššia výstupná teplota ale znamená mierne zníženie účinnosti kolektorového poľa. Hlavnou nevýhodou sériového zapojenia kolektorov je vyššia tlaková strata takto zapojených kolektorov, preto je možné takto spojiť iba 4 kolektory, inak by sa do solárneho systému muselo navrhnúť silné obehové čerpadlo, čo by znamenalo zvýšenie elektrického príkonu na prevádzku solárneho systému. Tento typ kolektorov je vzhľadom k hydraulickému rozvodu v kolektore možné použiť ako na zvislú, tak na ležatú montáž.

Plochý solárny kolektor RegulusTrubicový solárny kolektor RegulusSolárne kolektory Apricus