Ako funguje Solárny systém

Slnko je obrovskou zásobárňou energie. Slnečné žiarenie je dostupné pre každého a jeho využívanie nezaťažuje životné prostredie.

 

Naším zámerom je dostať slnečné žiarenie na plochu kolektora.

Podľa toho, ako slnečné žiarenie dopadá na kolektory, rozlišujeme

  1. Priame žiarenie – to dopadá z jasnej oblohy priamo na plochu

  2. Difúzne žiarenie – vzniká rozptylom priameho žiarenia pôsobením oblakov a nečistôt

  3. Odrazené žiarenie – ktoré vzniká odrazom od zemského povrchu a iných objektov

 

 

Podmienky v našom regióne

 

Na území Slovenska získavame najviac energie z priameho a difúzneho žiarenia. Počas sezón sa zisk z nich rôzni. Maximálnu intenzitu dosahujeme v júli. Reálne však možno využívať slnečnú energiu na ohrev teplej vody 7 až 9 mesiacov v roku, počas prechodných období ňou možno prikurovať.

 

Mapa môže vytvárať dojem, že na využívanie slnečného žiarenia je vhodný len juh Slovenska. Rozdiel na našom území je však len 15 %.

Výhodou severných oblastí sú však v našom prípade kopce. Na Liptove je našou devízou blízkosť, z ktorej k nám slnečné svetlo žiari, a množstvo kopcov, ktoré ho odrážajú a šíria ďalej.

 

A ako to celé funguje?

 

Solárny sytém sa skladá z týchto častí:

  • slnečné kolektory

  • zásobník s výmenníkom tepla

  • expanzná nádrž

  • obehové čerpadlo

  • regulátor

  • kotol

Slnečné žiarenie dopadá na kolektory. Energia z neho akumuluje teplo odvádzané cez teplonosné médium od kolektora až po ohrievanú vodu vo výmenníku. Prevádzku ovládate elektronicky a počas zamračených dní môžete využiť Váš primárny zdroj tepla.

 

Klasická otázka na záver: Oplatí sa mi to?

Na začiatok si zrátajte si svoje náklady na vykurovanie a ohrev vody. Plochu a výnosnosť kolektorov Vám nadimenzujeme tak, aby výška úspor za energie dosahovala 40 až 60 %.

 

Ak v tom stále nemáte jasno, neváhajte nás kontaktovať! Radi pre Vás vykalkulujeme ročný energetický zisk a povieme Vám, koľko vlastne ušetríte.

Plochý solárny kolektor RegulusTrubicový solárny kolektor RegulusSolárne kolektory Apricus