Trubicové kolektory Apricus

Trubicovy kolektor ApricusSolárne vákuové trubicové kolektory APRICUS® sú vyvinuté s použitím najnovších technológií pre využitie slnečného žiarenia na výrobu tepla (celoročný ohrev TÚV, centrálne vykurovanie, ohrev vody v bazénoch a pod.). Ich výhodou je predovšetkým využitie a zisk energie v zimných mesiacoch.

Solárne vákuové trubice APRICUS® dokážu pracovať s energetickým ziskom 600 až 900kWh/m2 v závislosti od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok prostredia.

 

Solárne trubice APRICUS® sa vyznačujú predovšetkým:

 • vysokou účinnosťou absorpčnej plochy (selektívny absorbér s nízkou emisivitou)
 • celodenne vyrovnaným IAM faktorom (maximálne využitie absorpčnej plochy počas celého dňa
 • vysokými celoročnými teplotnými ziskami
 • vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vákua
 • odľahčenou nerezovou konštrukciou s vysokou statickou stabilitou a odolnosťou voči vetru
 • nízkym hydraulickým odporom systému z dôvodu priepustnosti medzi jednotlivými trubicami
 • minimálnou spotrebou obehového média – nemrznúcej zmesi (0,7L/AP30)
 • jednoduchým servisom a údržbou
 • zárukou na solárny kolektor až 10 rokov
 • certifikáciou z najvýznamnejších solárnych certifikačných laboratórií a skúšobní na celom svete (SOLAR KEYMARK EU, SRCC USA, AUSTRALIAN STANDARD, TSU Piešťany SR)
 • minimálnym zaťažením na životné prostredie

Absorbéry kolektorov APRICUS® sú integrované do vákuových trubíc, ktoré ich chránia pred poveternostnými vplyvmi. Vákuum v trubiciach je ideálny izolant a minimalizuje tak spätné vyžarovanie získanej energie do okolitého prostredia. Moderná technológia vákuových kolektorov APRICUS® tak využíva známy fyzikálny jav klasickej termosky. Vysoká kvalita a nadštandardná efektívnosť absorbéra kolektorov ť APRICUS® je garantovaná použitím najmodernejších materiálov (absorbéry s povrchom Tinox) a špičkové výrobné technológie tradičného výrobcu vákuovej techniky (NARVA).

Parametre kolektorov Apricus

 

 

V zimnom období je solárny kolektor APRICUS® (http://www.youtube.com/watch?v=WYG9oIdu-NU) schopný pracovať až do teploty -50°C. Pri slnečných dňoch v zimnom období môže teplota na kolektore dosiahnúť až 100°C,teda dosiahnúť minimálne dvakrát väčší výkon v zimných mesiacoch ako pri klasických plochých kolektoroch.

 

Plochý solárny kolektor RegulusTrubicový solárny kolektor RegulusSolárne kolektory Apricus