Trubicové kolektory Regulus

Trubicový solárny kolektor RegulusTrubicové vákuové slnečné kolektory sú vhodné hlavne pre solárne systémy pre podporu vykurovania a prípravu OPV. Vzhľadom k tomu, že je absorpčná vrstva kolektora chránená vákuom, majú kolektory veľmi malú tepelnú stratu a neznižuje sa teda ich účinnosť pri nízkych vonkajších teplotách a zníženej intenzite slnečného žiarenia ako u plochých kolektorov. Montáž kolektorov sa rieši sadou pre uchytenie a prepojenie, pripojenie kolektorov sadou pre pripojenie. Pre každý typ kolektora sú sady špecifické. Uchytenie kolektorového poľa na strechu objektu sa najčastejšie rieši pomocou štandardizovaných hákov a držiakov, ktoré sa dajú použiť pre väčšinu typov používaných krytín. Konkrétne technické informácie - rozmery, krivky účinnosti, koeficienty účinnosti a ďalšie parametre sú k dispozícii u konkrétnych kolektorov a v sekcii na stiahnutie. U trubicových kolektorov Regulus používame 2 základné typy vnútornej konštrukcie kolektorov. Prvým typom je tzv. „U-trubica“, ktorá je z hľadiska vnútornej hydrauliky obdobou lýrového zapojenia u plochých kolektorov - kolektory je teda možné spájať do tzv. sériovoparalelného zapojenie, ktoré umožňuje spojiť do jedného poľa až 8 kolektorov, bez toho aby sa zvyšovala tlaková strata kolektorov a bolo nutné použiť silné obehové čerpadlo. Nemrznúca solárna kvapalina priamo preteká medeným potrubím v trubici kolektora - je teda minimalizovaný počet prestupných bodov medzi absorbérom a kvapalinou. Účinnosť týchto kolektorov je teda veľmi vysoká, pretože absorbér má teploty blízke teplote kvapaliny a neohrieva sa na zbytočne vyššie teploty, ako tomu býva napríklad u kolektorov typu „tepelná trubica“. Zbytočne sa teda neznižuje jeho účinnosť. Druhým používaným typom vnútornej konštrukcie trubicového kolektora je tzv. „rúrka v rúrke“, viď obrázok. Absorbér je navarený priamo na rúrke, ktorou preteká nemrznúca kvapalina a odvádza získané teplo z trubice. Vo vnútri tejto rúrky je ďalšia rúrka s menším priemerom, ktorá studenú nemrznúcu kvapalinu privádza do dolnej časti trubice. Nemrznúca solárna kvapalina preteká medeným potrubím priamo v trubici kolektora - je teda minimalizovaný počet prestupných bodov medzi absorbérom a kvapalinou - účinnosť týchto kolektorov je teda veľmi vysoká, pretože absorbér má teploty blízke teplote kvapaliny a neohrieva sa na zbytočne vyššie teploty, ako tomu býva napríklad u kolektorov typu „tepelná trubica“. Zbytočne sa teda neznižuje jeho účinnosť. Principiálne ide opäť o obdobu plochého kolektora s lýrovým rozvodom - kolektory je teda možné spájať do tzv. sériovoparalelného zapojenia, ktoré umožňuje spojiť do jedného poľa až 8 kolektorov, bez toho aby sa zvyšovala tlaková strata kolektorov a bolo nutné použiť silné obehové čerpadlo.

Plochý solárny kolektor RegulusTrubicový solárny kolektor RegulusSolárne kolektory Apricus